QUY ĐỊNH THAM GIA CỘNG ĐỒNG GAME THIÊN LONG TÌNH KIẾM

I.ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Điều khoản sử dụng là cam kết Đồng Ý và chấp nhận các quy định trong Bản Thỏa thuận sử dụng dịch vụ này giữa Khách hàng và TLBB khi Khách hàng đăng ký và sử dụng ID TLBB của TLBB. Tuỳ từng thời điểm nhất định, TLBB có thể thay đổi, điều chỉnh các nội dung của Thoả thuận và cập nhật thông tin về việc thay đổi, điều chỉnh trên trang web https://id2.tinhkiem.us mà không cần báo trước cho Khách hàng. Nếu Khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ có nghĩa là Khách hàng chấp nhận và Đồng Ý tuân theo các nội dung của Thoả thuận mới được cập nhật. Bất cứ sự vi phạm nào của Khách hàng đối với các điều khoản và Thoả thuận này đều có thể dẫn đến việc đình chỉ hoặc đóng tài khoản, dịch vụ hoặc những hoạt động được phép khác theo Thỏa thuận Sử dụng Dịch vụ của TLBB. Hơn thế nữa, TLBB có quyền tìm kiếm các phương pháp giải quyết dựa trên các quy định của bản Thoả thuận này và luật pháp liên quan.

II. QUY TRÌNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ

1. Đăng ký sử dụng dịch vụ

- Tên tài khoản là số thuê bao điện thoại của khách hàng - hay còn gọi là tài khoản TLBB.

- Chủ tài khoản cần cung cấp đầy đủ, chính xác và tự chịu trách nhiệm về các thông tin được yêu cầu trong bản đăng ký, gồm các thông tin cơ bản: Họ tên, số chứng minh thư nhân dân (CMTND), số điện thoại, email,...;

- Việc cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin cá nhân như tên, địa chỉ, số CMTND cũng như những yếu tố khác có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định nhân thân người sử dụng dịch vụ trực tuyến theo yêu cầu của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trực tuyến;

- TLBB sẽ căn cứ vào số CMTND thật của khách hàng để hỗ trợ các tranh chấp liên quan đến việc sử dụng tài khoản. Việc cung cấp thông tin chính xác giúp TLBB bảo vệ quyền lợi chính đáng của chủ tài khoản;

- Chủ tài khoản phải tự bảo quản tài khoản, mật khẩu, email và ghi các thông tin cần thiết phòng khi có sự cố xảy ra (ví dụ: bị hack, nhớ sai mật khẩu, v.v…). TLBB không chịu trách nhiệm trước bất kỳ tổn thất nào của khách hàng do quá trình sử dụng dịch vụ gây ra;

TLBB Tình Kiếm

III. CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN

Thời gian dùng thử

Sau khi đăng ký tài khoản mới, bạn sẽ được sử dụng toàn bộ tính năng của Subiz gói trả phí Cơ bản trong vòng 30 ngày để có thể trải nghiệm trước khi quyết định nâng cấp tài khoản. Bạn sẽ không mất bất kỳ chi phí nào trong thời gian dùng thử này.

Tài khoản trả phí

Khi bạn quyết định nâng cấp tài khoản, bạn cần xác định số agent (hỗ trợ viên), chu kỳ thanh toán và loại gói dịch vụ. Thanh toán sẽ được hoàn tất vào đầu chu kỳ sử dụng. Chúng tôi không có chính sách hoàn thanh toán – đây là chính sách đối với tất cả khách hàng – và bạn sẽ chịu trách nhiệm về toàn bộ các lần thanh toán của tài khoản bạn sở hữu.

Hủy tài khoản

Bạn có thể hủy tài khoản bất kỳ lúc nào ngay tại https://id2.tinhkiem.us .

Sau khi hủy, tài khoản của bạn sẽ ngừng ngay lập tức. Thanh toán trước đó của bạn sẽ bị mất và không được hoàn lại.

Để biết thêm thông tin về dịch vụ, bạn có thể tìm hiểu Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi khác, hãy liên hệ với chúng tôi qua: [email protected] .

TLBB Tình Kiếm

IV. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT DỮ LIỆU

8.1. Bảo mật là ưu tiên hàng đầu của Chúng tôi. Chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo dữ liệu cá nhân của Khách hàng được bảo vệ để không bị truy cập trái phép hoặc tình cờ, bị xử lý hoặc xóa bỏ. Chúng tôi duy trì cam kết bảo mật dữ liệu này bằng cách áp dụng những biện pháp vật lý, điện tử và quản lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân của Khách hàng.

8.2. Khu vực bảo mật của trang web hỗ trợ phương thức Extend Validated Secure SocketLayer (EV SSL) do Global Sign cấp chứng chỉ và công nghệ mã hoá 256 bits - chế độ mã hóa tiêu chuẩn trên Internet để bảo vệ dữ liệu. Khi Khách hàng cung cấp những thông tin nhạy cảm như chi tiết về thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng… các dữ liệu này sẽ được mã hoá trước khi được gửi đi một cách an toàn trên Internet.

8.3. Các máy chủ trang web của Chúng tôi được bảo vệ bởi “bức tường lửa” và hệ thống của Chúng tôi được luôn được kiểm tra để phòng tránh sự truy cập không được ủy quyền. Chúng tôi đã đầu tư nguồn lực và thời gian để xây dựng và duy trì hệ thống tường lửa để bảo vệ dữ liệu thẻ, bảo vệ dữ liệu thẻ thanh toán khi lưu trữ trên hệ thống đồng thời đầu tư phát triển hạ tầng mạng.… để đáp ứng được 12 yêu cầu của tiêu chuẩn PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) do Trustwave cung cấp.

8.4. Chúng tôi chỉ cho phép nhân viên, nhà thầu và người đại diện của Chúng tôi truy cập thông tin cá nhân vì họ là những người cần biết thông tin này để xử lý các thông tin đó cho Chúng tôi và họ phải chịu sự chi phối của nghĩa vụ bảo mật nghiêm ngặt trong hợp đồng và có thể bị kỷ luật hoặc chấm dứt hợp đồng nếu họ không tuân theo các nghĩa vụ đó.

V. ĐỊA CHỈ EMAIL: [email protected]

TLBB Tình Kiếm